مهاجرت از طریق نیروی ماهر و متخصص

  • مهاجرت از طریق نیروی ماهر و متخصص

این دو مسیر از مهاجرت که بیشتر بعنوان مهاجرت کاری یا تخصصی شناخته می‌شود از سیاستهای دولت فدرال کانادا به منظور تامین نیروی های متخصص بازار کار کانادایی می‌باشد که در نهایت متضمن توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌باشد.

مهاجرت از طریق این دو روش با احراز شرایط تعیین شده از سوی دولت فدرال و کسب حداقل امتیاز ثابت اولیه لازم فعلی (۶۷ از ۱۰۰) و امتیاز پویای سیستم رتبه بندی جامع (CRS) از طریق سیستم Express Entry) EE) ممکن می‌گردد. جدول زیر نمای کلی این سیستم می‌باشد که در آن فاکتور های شش گانه و حداکثر و حداقل امتیاز لازم برای ورود به سیستم انتخاب نهایی متقاضیان ارایه می‌شود:

حداکثر امتیاز فاکتور
28  زبان (انگلیسی/فرانسه) 1
25 تحصیلات 2
12 سن 3
15 تجربه کاری 4
10 پیشنهاد کاری معتبر 5
10 سازگاری 6
۱۰۰ / ۶۷ امتیاز حداقل امتیاز لازم

نکته: در این مسیر داشتن فاکتورهای دیگری همچون داشتن بستگان درجه اول بالای ۱۸ سال که مقیم دایم و یا شهروند کانادا باشند و یا صلاحیتهاو یا مهارتهای همسر امتیاز و یا تاثیر مثبت دارند.

از آنجاییکه صلاحیتها و امتیازات هر شخصی در گام اول بطور کاملا مستقل ارزیابی می‌ گردد، بمنظور بررسی و ارزیابی جامع و دقیق‌تر و تعیین احراز شرایط لازم خود و یا عزیزانتان برای مهاجرت ازین طریق هم اکنون می‌توانید با ما تماس بگیرید.

 
رزرو وقت مشاوره
ارزیابی رایگان