ارزیابی رایگان

 1. جنسیت

 2. سن شما

 3. مقطع تحصیلی

 4. زمینه ی تحصیلی خود را مشخصی کنید

  عنوان دقیق رشته خود را وارد کنید

 5. عنوان شغل خود را وارد کنید

 6. آیا تابعیت ایرانی دارید و کشور محل اقامت شما ایران است؟

 7. آیا مدرک زبان انگلیسی IELTS دارید؟

 8. نمره های خود را با توجه به اسکیل مورد نظر با دقت تعیین کنید

  IELTS

  Listening Reading Writing Speaking
 9. سطح زبان انگلیسی تان را چطور ارزیابی می کنید؟

 10. آیا مدرک زبان فرانسوی TEF دارید؟

 11. نمره های خود را با توجه به اسکیل مورد نظر با دقت تعیین کنید

  Listening Reading Writing Speaking
 12. سطح زبان فرانسه تان را چطور ارزیابی می کنید؟

 13. آیا سو پیشینه دارید؟

 14. آیا فامیل مقیم یا شهروند کانادا دارید؟

 15. نسبت فامیل در کانادا

  کدام استان سکونت دارند؟

 16. شماره تلفن ثابت شما

 17. نحوه آشنایی با ما

 18. وضعیت تاهل

 19. نام و نام خانوادگی همسر خود را وارد کنید

 20. شماره تلفن همراه شما (ترجیحا متصل به تلگرام) - لطفا شماره را بدون 0 و بدون +98 وارد نمایید

 21. ایمیل همسر

 22. تعداد فرزندان بالای 22 سال

 23. تعداد فرزندان پایین 22 سال

 24. سن همسر شما

 25. مقطع تحصیلی

 26. زمینه ی تحصیلی همسر خود را مشخصی کنید

  عنوان دقیق رشته همسر خود را وارد کنید

 27. عنوان شغل همسر خود را وارد کنید

 28. همسر شما تابعیت ایرانی دارند و کشور محل اقامت ایشان ایران هست؟

 29. همسر شما مدرک زبان انگلیسی IELTS دارند؟

 30. نمره های همسر خود را با توجه به اسکیل مورد نظر با دقت تعیین کنید

  IELTS

  Listening Reading Writing Speaking
 31. سطح زبان انگلیسی همسر خود را چطور ارزیابی می کنید؟

 32. آیا همسر شما مدرک زبان فرانسوی TEF دارند؟

 33. سطح زبان فرانسه همسر خود را چطور ارزیابی می کنید؟

 34. نمره های همسر را با توجه به اسکیل مورد نظر با دقت تعیین کنید

  Listening Reading Writing Speaking
 35. آیا همسر شما سو پیشینه دارند؟

 36. آیا همسر شما فامیل مقیم یا شهروند کانادا دارند؟

 37. لطفا نام ببرید

  کدام استان سکونت دارند؟

 38. تعداد فرزندان بالای 22 سال

 39. تعداد فرزندان پایین 22 سال

 40. به چه خدمتی نیازمند هستید؟

 41. برنامه های مهاجرتی کانادا

  مشاغلی از جمله : طراحی داخلی، طراحی چرم، طراحی جواهر، عکاسی، گرافیک، آهنگساز، خواننده و ...

 42. برنامه های کارآفرینی و سرمایه گذاری

  چند سال سابقه مدیریت ارشد یا داشتن کسب و کار شخصی خود را دارید؟

  میزان دارایی خود و همسرتان را چقدر ارزیابی می کنید؟ (شامل پول نقد، املاک قابل کارشناسی رسمی، سهام و غیره)

  بدون اعلام سرمایه ارزیابی شما غیر ممکن است. دقت داشته باشید سرمایه مد نظر تنها باید در ایران وجود داشته باشد و بحث فروش املاک و یا انتقال پول به کانادا به هیچ وجه مطرح نیست.

  آیا فعالیت تجاری شما دارای جواز کسب، جواز بهره برداری یا آگهی تاسیس هست؟

  آیا مالیات داده اید یا پرسنل بیمه شده دارید؟

  اگر توضیح اضافه ای دارید در این بخش قید کنید.

 43. برنامه خوداشتغالی فدرال

  زمینه فعالیت خود را مشخص کنید:

 44. هنرمند یا فعال فرهنگی حرفه ای

  سال های فعالیت

  میانگین درآمد شما از فعالیت هنری سالانه چقدر است

  آیا مدارکی دال بر درآمدهای خود دارید؟ (شامل قرارداد، نامه، تاییدیه، چک، فاکتور و غیره)

  میزان دارایی خود و همسرتان را چقدر ارزیابی می کنید؟ (شامل پول نقد، املاک قابل کارشناسی رسمی، سهام و غیره)

  بدون اعلام سرمایه ارزیابی شما غیر ممکن است. دقت داشته باشید سرمایه مد نظر تنها باید در ایران وجود داشته باشد و بحث فروش املاک و یا انتقال پول به کانادا به هیچ وجه مطرح نیست.

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

 45. ورزشکار یا مربی حرفه ای

  سال های فعالیت

  میانگین درآمد شما از فعالیت ورزشی سالانه چقدر است

  آیا مدارکی دال بر درآمدهای خود دارید؟ (شامل قرارداد، نامه، چک و غیره)

  میزان دارایی خود و همسرتان را چقدر ارزیابی می کنید؟ (شامل پول نقد، املاک قابل کارشناسی رسمی، سهام و غیره)

  بدون اعلام سرمایه ارزیابی شما غیر ممکن است. دقت داشته باشید سرمایه مد نظر تنها باید در ایران وجود داشته باشد و بحث فروش املاک و یا انتقال پول به کانادا به هیچ وجه مطرح نیست.

  اگر عنوان بین المللی (فراتز از قاره آسیا) داشته اید، قید کنید

  اگر سابقه عضویت در تیم ملی داشته اید

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

 46. نویسنده یا ویراستار یا خبرنگار حرفه ای

  سال های فعالیت

  میانگین درآمد شما از فعالیت خود اشتغالی سالانه چقدر است

  آیا مدارکی دال بر درآمدهای خود دارید؟ (شامل قرارداد، نامه، چک و غیره)

  میزان دارایی خود و همسرتان را چقدر ارزیابی می کنید؟ (شامل پول نقد، املاک قابل کارشناسی رسمی، سهام و غیره)

  بدون اعلام سرمایه ارزیابی شما غیر ممکن است. دقت داشته باشید سرمایه مد نظر تنها باید در ایران وجود داشته باشد و بحث فروش املاک و یا انتقال پول به کانادا به هیچ وجه مطرح نیست.

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

 47. فعال در حوزه های مرتبط با فرهنگ، ورزش یا هنر

  سال های فعالیت

  میانگین درآمد شما از فعالیت خود اشتغالی سالانه چقدر است

  آیا مدارکی دال بر درآمدهای خود دارید؟ (شامل قرارداد، نامه، چک و غیره)

  میزان دارایی خود و همسرتان را چقدر ارزیابی می کنید؟ (شامل پول نقد، املاک قابل کارشناسی رسمی، سهام و غیره)

  بدون اعلام سرمایه ارزیابی شما غیر ممکن است. دقت داشته باشید سرمایه مد نظر تنها باید در ایران وجود داشته باشد و بحث فروش املاک و یا انتقال پول به کانادا به هیچ وجه مطرح نیست.

  علاوه بر فعالیت در این حوزه‌ها خود نیز کار فرهنگی یا ورزشی می کنید؟

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

 48. کشاورز هستید یا سابقه مدیریت مزرعه با حداقل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان دارایی را دارید

  سال های فعالیت

  میزان دارایی خود و همسرتان را چقدر ارزیابی می کنید؟ (شامل پول نقد، املاک قابل کارشناسی رسمی، سهام و غیره)

  بدون اعلام سرمایه ارزیابی شما غیر ممکن است. دقت داشته باشید سرمایه مد نظر تنها باید در ایران وجود داشته باشد و بحث فروش املاک و یا انتقال پول به کانادا به هیچ وجه مطرح نیست.

  میانگین درآمد شما سالانه چقدر است

  آیا مدارکی دال بر فعالیت های کشاورزی خود دارید؟ ( شامل پروانه پروانه بهره برداری چاه، تاییدیه از جهاد کشاورزی و غیره)

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

 49. سابقه استخدامی در مشاغلی مانند مهندسی، حسابداری، تدریس و غیره با حداقل مدرک لیسانس را دارا هستم.

  سال های فعالیت

  نام شرکت محل کار

  آیا مدرک تحصیلی شما توسط سازمان های کانادایی تایید شده است؟

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

 50. قصد دارید از طریق اسپانسرشیپ همسر و والدین اقدام کنید.

  چند سال از عقد رسمی شما می گذرد؟

  آیا سابقه زندگی مشترک با هم را دارید؟

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

  والدین (هشدار : برای اسپانسرشیپ والدین حداقل باید 3 سال در خاک کانادا حضور داشته باشید )

  میزان درآمد خود در 3 سال اخیر براساس فرم Notice Of Assessment

  درآمد سال اخیر

  درآمد 2 سال پیش

  درآمد 3 سال پیش

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

  آیا دعوت نامه دارید؟

  نسبت دعوت کننده با شما چیست؟

  آیا در 5 سال گذشته به کشورهای حوزه شینگن، ایالات متحده، انگستان یا استرالیا سفر داشته اید؟

  توانایی اعلام چه میزان پول نقد در حساب بانکیتان را دارید؟ به تومان عدد را وارد کنید

  درباره شرایط کاری خودتان توضیح دادید

  درآمد ماهیانه شما چقدر است؟

  آیا در تقاضای ویزای شما خانواده تان نیز همراه شما هستند؟

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

  در چه مقطع قصد ادامه تحصیل دارید؟

  در چه رشته ای قصد ادامه تحصیل دارید؟

  آخرین مدرک تحصیل شما چیست؟

  آیا در حال حاضر دانشجو با دانش آموز هستید؟

  آیا دارای پذیرش تحصیلی هستید؟

  به صورت سالانه تا چه میزان امکان هزینه در طی تحصیل در کانادا دارید؟

  بدون اعلام هزینه ارزیابی شما غیر ممکن است.

  معدل آخرین مدرک تحصیلی خود را وارد کنید

  آیا مقاله در سطح ملی یا بین المللی دارید؟

  اگر توضیح اضافه ای دارید اینجا درج نمایید

حاصل ضرب دو عدد سه و پنج را در زیر به عدد بنویسید

فشردن دکمه ارسال به معنی تایید اطلاعات ارائه شده در فرم است.

رزرو وقت مشاوره
ارزیابی رایگان